Menu Zoeken

Kerncompetentie 4/7: stijlen van communiceren

copyright.png

Dit is een samenwerking met de BNO.

Bereik meer met je communicatie

In deze module is veel aandacht voor stijlen van communiceren. De deelnemer leert de verschillende stijlen van communicatie herkennen en er mee om te gaan. Als je in staat bent je communicatie af te stemmen op de stijl van de ander, maak je gemakkelijker contact en komt je boodschap beter over. Om hiermee goed aan het werk te kunnen moet je eerst bewust zijn van je eigen communicatiestijl. Daarna kan je het communiceren met mensen met een andere stijl gaan oefenen.

Het creëren van een sfeer van wederzijds vertrouwen is cruciaal in vrijwel ieder gesprek. De taal en je lichaamstaal zijn belangrijke hulpmiddelen. Met lichaamstaal kan worden afgestemd op de ander. Pas daarna kan je gaan sturen en doelgericht gaan communiceren. Ook krijg je informatie door de problematiek te bekijken vanuit het oogpunt van de ander.  

Programma

Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

  • Waarom is de vorm van de communicatie soms belangrijker dan de inhoud?
  • Een introductie op verschillende stijlen van communiceren
  • Verschillende stijlen van communiceren herkennen en er mee om leren gaan
  • Taal en lichaamstaal
  • Je eigen communicatiestijl
  • Communiceren in de taal van de klant
  • Verschillen in bedrijfscultuur
  • Cultuurverschillen en verschillen in communiceren

Trainer

Deze training wordt verzorgd door Ernst van Dijk van ons vaste trainingsbureau GIFT. GIFT heeft ruimschootse ervaring op het gebied van training, coaching en advies binnen de creatieve sector. Ernst werkte na zijn studie Commerciële Economie jaren in de reclame. Zijn laatste functie in deze branche was die van Algemeen Directeur van McCann-Erickson. Ernst is oprichter/partner bij Gift coaching training advies en is gespecialiseerd in het werken met mensen en bedrijven in de creatieve sector. Zijn uitgangspunt is dat het realiseren van lange termijndoelen begint bij het vandaag in actie komen en het ver-anderen van gedrag, maar dat wel in het kader van wie je in de kern bent.

Kosten

  • DuPho-leden: 195 euro per persoon, per trainingsdag.
  • Niet-leden: 250 euro per persoon, per trainingsdag.

De bedragen zijn exclusief btw en transactiekosten. Catering (lunch) en benodigde materialen zijn bij de kosten inbegrepen.

Studie-uren bij- en nascholing: deze trainingsdag is goed voor 7,5 studie-uren bij- en nascholing 

Aanmelden

Klik hier om je voor deze training aan te melden.

Datum: 9 Juni 2023
Tijd: 09:30 - 17:00
Locatie : WG Plein , 1054SK te Amsterdam
Ledenprijs: 195 euro ex btw