Menu Zoeken

Whitepapers

Door de digitalisering en ontwikkelingen in de media is er veel veranderd. Het aanbod aan foto's is veel groter dan de vraag, prijs en snelheid zijn vaak belangrijker dan kwaliteit en die prijs staat ook nog eens flink onder druk. Veel fotografen voelen zich in hun bestaan bedreigd. Dat is begrijpelijk, maar lang niet altijd nodig.

Deze kennisbank is ontwikkeld om de marktpartijen te laten ontmoeten, te laten begrijpen wat ze eigenlijk van elkaar willen en samen oplossingen te bedenken.