Menu Zoeken

Enquête fotografiesector najaar 2021

Vorig jaar heeft DuPho drie enquêtes afgenomen. Dat heeft ons geholpen om een goed beeld te krijgen van de fotografie in Coronatijden en om met de overheid in gesprek te blijven. Met jullie informatie kon DuPho gericht lobbyen m.b.t. meer steun voor de sector. Zo konden we aan de hand van de SBI-code aangeven dat fotografen recht hadden op de TOGS. En bleek na overleg met het ministerie van OCW dat de fotostudios open konden blijven. Ook verzorgt DuPho al geruim een jaar het COVID-19 protocol voor de fotografie sector.

De 1,5 meter afstand wordt opgeheven en de economie groeit weer. Met deze enquête willen we onderzoeken of het werk aangetrokken is en wat fotografen nodig hebben om hun werk voort te zetten. 

Deel 1: Enquête najaar 2021

Met deze enquête wil DuPho opnieuw onderzoeken hoe het er met jou voorstaat als professioneel fotograaf nu de economie weer aantrekt, de 1,5 meter wordt opgeheven en welke steun jij eventueel nog nodig hebt.  

Deel 2: Enquête quitclaim app

Het tweede gedeelte van deze enquête gaat over de quitclaim app die we willen ontwikkelen. Daarvoor willen we eerst inventariseren of en waar er behoefte aan is.
 
Start hier met de vragenlijst. De enquête is anoniem.

Dank je wel! 

Het helpt ons enorm als je deze vragenlijst invult! Dank je wel.