Menu Zoeken

Matchingfonds 2020 – Steunfonds freelance journalisten en fotografen.

De corona-epidemie heeft ook voor freelance schrijvende journalisten en fotografen ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg. Om de gevolgen enigszins te compenseren hebben de stichting Lira (schrijvende journalisten) en Pictoright (fotografen) samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen middelen ter beschikking gesteld voor werkbeurzen.

Aanvragen

Update: het is in deze 1e ronde niet meer mogelijk om werkbeurzen aan te vragen, de 2e ronde begint op 1 januari 2021. In deze ronde zijn aanvullend middelen ter beschikking gesteld door de Stichting Democratie en Media.

Werkbeurzen

Het Matchingfonds van De Coöperatie keert deze werkbeurzen uit via het Steunfonds Freelance Journalisten en het Steunfonds Freelance Fotografen. De komende tijd zullen we werkbeurzen beschikbaar maken voor schrijvende freelancers en freelance fotografen en andere freelance beeldjournalisten die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren.

Lees meer op de website van Matchingfonds 2020.