Menu Zoeken

Werken op afspraak wel toegestaan

Voor de kerstvakantie was nog vrij veel onduidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen en wat dit precies inhield voor professionele fotografen. De meest gestelde vraag was of fotografen nog mochten fotograferen in een studio en of pasfotowinkels open of dicht moesten.

Om zeker te zijn van een goed antwoord heeft DuPho de kwestie voorgelegd aan het OCW. Het antwoord liet even op zich wachten, maar we hebben inmiddels te horen gekregen dat we een prima protocol hebben gemaakt voor de fotografiesector. Lees hieronder de belangrijkste onderwerpen:

Werken op afspraak

Voor een professionele fotograaf is het toegestaan in een fotostudio te fotograferen, mits je werkt op afspraak. Een uitzondering op de regel van groepsvorming geldt voor de uitoefening van je beroep of bedrijf. Dit kan je hier onder het kopje ‘uitzonderingen op de regels voor groepsvorming’ nalezen.

Pasfotowinkels en fotograferen op locatie 

De winkels van fotografen zijn gesloten.Tenzij er op afspraak pasfoto’s gemaakt worden voor een identiteitsbewijs of rijbewijs. Het beroep van fotograaf is geen contactberoep. Fotograferen op locatie mag, mits op afspraak. Zie hier de informatie van rijksoverheid onder het kopje Toelichting op specifieke situaties/fotografen.

Veiligheidsregels

Houd uiteraard wel de overige corona(veiligheids)regels in acht. Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal twee personen en ontvang maar twee personen thuis per dag. Maak verder alleen dringende noodzakelijke reizen (met het openbaar vervoer). Verder is herhaald dat het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken. 

Protocol

Hier vind je de meest recente versie van het protocol.

Heb je vragen? Mail of bel ons!