Menu Zoeken

De tarievenlijst van FotoAnoniem is vernieuwd. Deze lijst is bedoeld voor degenen die een foto willen gebruiken waarvan de fotograaf niet te achterhalen is. Desalniettemin wordt deze lijst ook voor andere doeleinden gebruikt. De hierin genoemde bedragen worden gezien als reëel voor het fotografieveld en zijn getoetst door een afvaardiging van de beroepsgroep. De hierin genoemde prijzen worden door toonaangevende entiteiten - onder meer de rechtspraak - gezien als redelijk uitgangspunt als indicatie voor de gangbare prijs van een foto. Dit maakt dat deze lijst ook voor professionele fotografen handvatten kan bieden bij het vaststellen van een redelijke prijs voor je foto.

Over tarieven is momenteel veel te doen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een concept leidraad opgesteld voor tariefafspraken door zzp-ers. De ACM stelt daarin dat wanneer zzp-ers in een bedrijf “zij aan zij” werken met werknemers er afspraken gemaakt mogen worden over tarieven. Dit is op zich goed nieuws, maar echter zelden het geval bij fotografen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de toezichthouder op de mededingingswet, staat prijsafspraken van zelfstandigen onder bepaalde omstandigheden toe; nog geen zicht op afspraken over richtprijzen.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat in de ‘concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers’.

De Donkere Kamer zoekt weer drie fotografen die hun project op vrijdagavond 13 september in drie minuten willen pitchen tijdens DDK#41 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het publiek bepaalt hoe de 1000 euro uit het Pictoright Fonds van de avond wordt verdeeld over de drie projecten.

Ook wij zijn toe aan vakantie en daarom is de bezetting van het kantoor de komende weken iets lager dan normaal. Maar er zal elke dag wel iemand op kantoor aanwezig zijn om je te helpen.

Fijne vakantie allemaal! 

Foto: Hans Zeegers

DuPho_Agenda_DDK41 Marcelo_Brodsky.png

De staat van de fotografie met twee gevestigde internationale beeldmakers en bijzondere Nederlandse gasten.

Lees meer