Menu Zoeken

Ondersteunende maatregelen

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de ZZP-er. Hier lees je om welke dat gaat.

Ondersteunende maatregelen voor fotografen

1. TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemer.
Bij je gemeente kun je inkomensondersteuning aanvragen via de TOZO. De regeling geldt vooralsnog voor 3 maanden (1 maart tot 1 juni) Binnen de TOZO kun je een lening aanvragen voor je bedrijf. Aan te vragen voor 1 juni 2020. Zie hier voor de voorwaarden.

2. TOZO2

De TOZO wordt verlengd t/m 31 augustus 2020 onder gewijzigde voorwaarden. Dit geldt zowel voor ondernemers die een nieuwe aanvraag willen doen na 1 juni, als voor ondernemers die al een TOZO 1 uitkering hebben en ook voor de maanden juni tot en met augustus de TOZO 2 uitkering willen krijgen. Er zijn wel wat zaken veranderd: zo wordt nu ook gekeken naar het inkomen van je partner. De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

3. TOGS

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren.
Via de regeling TOGS kan een specifieke groep ondernemers, waaronder fotografen met studio, [met bewijzen aan huis] een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Note: De gift uit de TOGS is geen inkomenssteun. Dat betekent dat de gift geen invloed heeft op de bijstand voor levensonderhoud.

4. Uitstel van betaling belastingen.

Om liquiditeitsproblemen te voorkomen is het mogelijk om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

4. Qredits

Qredtis biedt een Corona overbruggingskrediet. Kijk voor meer informatie op de website zelf of wat de rijksoverheid daarover zegt.

Je kan ook de regelingencheck doen. 


aanvraag tozo 25042020 2