Menu Zoeken

Ondersteunende maatregelen

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de ZZP-er. Hier lees je om welke dat gaat.

 

1. Noodfonds Overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Heb je als ondernemer minimaal 20% omzetverlies? Dan kan je voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. UWV zal een voorschot verstrekken zodat het personeel doorbetaald kan worden. Voorwaarde voor deze regeling is dat er geen personeel vanwege bedrijfseconomische reden ontslagen mag worden tijdens de subsidieperiode. Binnenkort wordt duidelijk waar de aanvraag ingediend kan worden. Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting.
Kijk op de website van het UWV voor meer informatie.

2. Uitstel van betaling belastingen.

Om liquiditeitsproblemen te voorkomen is het mogelijk om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.

Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

3. Borgstelling MKB-krediet.

Om ondernemers te ondersteunen is de maatregel BMKB (borgstelling MKB krediet) verruimd. Doel is dat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Je leest wat dit betekent in het bericht 'Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open'.
Nog niet alle faciliteiten en regelingen zijn in werking getreden. We zijn ook aan het uitzoeken waar we jullie hiermee kunnen bijstaan.

Meer informatie 

Hier vind je een uitgebreid artikel over de ondersteunende maatregelen.