Menu Zoeken

Ondersteunende maatregelen

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de ZZP-er. Hier lees je om welke dat gaat.

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten, de opvolger van de TOGS, helpt ondernemers bij het betalen van een deel van de vaste lasten. De tegemoetkoming is voor ondernemers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Over de voorwaarden is nog niet veel bekend. Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze regeling gelden dezelfde SBI-codes van de KvK als voor de TOGS-regeling.

TOZO 2

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, kun je vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij de gemeente waar je woont. Met terugwerkende kracht vanaf 1 juni ’20. Net als de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen. Het verschil is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering voor levensonderhoud. Voor meer info: Rijksoverheid of je eigen gemeente.

Corona overbruggingskredieten

Qredits financiert en coacht ondernemers, die via een bank vaak moeilijker aan een financiering kunnen komen. In het kader van de crisis wordt tijdelijk renteverlaging en uitstel van betaling aangeboden, waarbij de overheid deels garant staat. Zie voor meer info: Qredits 

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Cultuur en Ondernemen heeft cultuurleningen voor creatieve ondernemers. De overheid staat garant. 

Belastingmaatregelen

De overheid neemt diverse maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, onder meer het betalingsuitstel van belastingen. 
Ook houden zzp’ers recht op zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Deze en andere maatregelen moeten ondernemers financiële ruimte geven. De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

TOFA

Nog een afkorting die we moeten kennen? Tofa staat voor tijdelijke overbruggingsregeling flexibele arbeidskrachten. Is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract. Met deze regeling worden flexwerkers, waaronder studenten, geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen over de periode maart, april, mei 2020.


Kijk voor de voorwaarden voor deze specifieke aanvraag [van 22 juni t/m 12 juli 2020] op de site van de UWV.


aanvraag tozo 25042020 2