Menu Zoeken

DuPho vormt een platform voor discussie, uitwisseling, educatie, deskundigheidsbevordering en bescherming van het auteursrecht. De activiteiten van DuPho zijn zichtbaar in het publiceren van artikelen en het organiseren van workshops en informatieve bijeenkomsten.

Via haar actieve website en Facebookpagina kunnen fotografen op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de gehele beroepsgroep. Zo kan je inspiratie opdoen tijdens De Donkere Kamer, Fotokroniek, Shoot Amsterdam, Vroaam en Fotoweek en advies inwinnen tijdens de Portfolio viewings die we organiseren.

De Donkere Kamer is een live magazine met allerlei visies en gasten uit verschillende disciplines van de fotografie.

SO staat voor Selection Of dutch photography en is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf.

DuPho staat voor inspireren, verbinden en kennis delen en in dat kader hebben we met een aantal van onze leden vorig jaar een Masterclass programma opgezet. Jitske Schols (portret), Bas Uijlings (bruidsfotografie) en Remko Kraaijeveld (foodfotografie) gaven vorig jaar masterclasses voor een kleine groep van 5 DuPho-leden. 

Fotokroniek is een programma waarbij op een bijzonder leerzame manier aandacht besteed wordt aan de geschiedenis en ontwikkeling van de fotografie.

Tijdens Shoot Amsterdam staat heel Pakhuis de Zwijger in het teken van fotografie. DuPho organiseert deze dag de business seminars waarin de fotograaf als ondernemer centraal staat.

Met regelmaat organiseert DuPho speciale leden dagen. We proberen dit altijd te koppelen aan een bestaand evenement zoals De Donkere Kamer, een interessant fotofestival of de algemene ledenvergadering.

DuPho werkt veel samen met andere partijen bij het organiseren van bijvoorbeeld workshops en lezingen. Zo zijn er afgelopen jaar LinkedIn workshops, trainingen filmen je camera en workshops fotoboek maken geweest.