Menu Zoeken

VAR WUO

De VAR Winst Uit Onderneming geeft de zekerheid dat bruto betaald kan worden. De opdrachtgever hoeft geen premies en loonbelasting in te houden en jij moet facturen sturen. Tevens moet je later (voor 1 april van elk jaar) zelf aangifte inkomstenbelasting doen, en over de netto winst belasting betalen. Ook ben je niet verzekerd voor de WW, Ziektewet en WIA.

Voorwaarden:

 1. de omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die je voor de opdrachtgever verricht.
 2. je verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 3. de opdrachtgever heeft je identiteit vastgesteld.
 4. je opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

Wanneer krijgt je een VAR WUO?

De Belastingdienst hanteert een aantal criteria:

 • Ben je verplicht aanwijzingen van je opdrachtgever(s) op te volgen?
 • Als dat het geval is, bent je geen ondernemer, maar is er een verkapt dienstverband.
 • Word je doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
 • Dan lijkt je meer op een werknemer dan op een ondernemer.
 • Maak je winst en zo ja, hoeveel?
 • Als je een forse omzet hebt, zal de Belastingdienst je eerder als ondernemer aanmerken dan wanneer je een marginale onderneming hebt.
 • Hoe zelfstandig is je onderneming?
 • Als je slechts 1 opdrachtgever hebt, ben je zodanig afhankelijk dat je niet als ondernemer beschouwd wordt (in andere branches, zoals de ICT, kun je wel een tijdlang voor 1 opdrachtgever werken als zelfstandige).
 • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
 • In de fotografie kan dat beperkt blijven tot een computer, telefoon en camera.
 • Hoeveel tijd steek je in de onderneming?

Hierbij worden alle uren bedoeld, ook de niet-declarabele uren (reistijd, tijd voor administratie, acquisitie, bijhouden van kennis, netwerken).
Daarvoor kun je in de aanvraag kiezen voor drie mogelijkheden:

 1. Minder dan 200 uur: dan zal je niet als ondernemer aangemerkt worden.
 2. 200 tot 700 uur: dan wordt kritisch gekeken naar alle andere kenmerken. Alleen als die samen op ondernemerschap duiden, kan met dit aantal uren een WUO gekregen worden.
 3. 700 uur of meer: de kans is groot dat dit tot een WUO leidt.

N.B. als je meerdere VAR verklaringen hebt, tellen de uren die onder de andere VAR vallen, niet mee bij deze vraag.

 • Wat is de omvang (in tijd en geld) van je werkzaamheden?
 • Dit is een herhaling van eerdere punten.
 • Hoeveel klanten heeft je onderneming?
 • In de fotografie moet je er minimaal 3 hebben (liefst nog meer), in andere branches zou het minder kunnen zijn.
 • Hoe maakt je onderneming zich bekend naar buiten?
 • Als je een eigen website hebt of anderszins als zelfstandige naar buiten treedt, word je sneller als ondernemer beschouwd.
 • Loop je ondernemersrisico?
 • Dit is zowel het risico dat rekeningen niet betaald worden, als het risico van ziek worden zonder inkomsten, als het uitblijven van opdrachten.
 • Ben je aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?
 • Aangezien de meeste freelancers een eenmanszaak hebben, is dat meestal het geval.

Vanzelfsprekend dient het aanvraagformulier correct te worden ingevuld. Daar waar freelancer en opdrachtgever weten dat er feitelijk een verkapt dienstverband is, maar toch de VAR WUO wordt gebruikt, loopt de freelancer het risico van naheffing van premies WW, Ziektewet en WIA.
Ook belastingvoordelen als zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek en MKB aftrek vallen weg. Dat kan een flinke financiële strop opleveren. Vraag dan ook niet een VAR WUO aan als u zeker weet dat u niet aan de criteria voldoet.

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met de NVJ/NVF