Menu Zoeken

Verklaring arbeidsrelatie VAR

De VAR wordt door de Belastingdienst afgegeven en geeft aan of je:

- zelfstandig ondernemer bent (zie ook 2.2.3 VAR WUO, Winst uit Onderneming),
- geen onderneming hebt, maar losse klussen doet (VAR ROW, Resultaat uit Overige Werkzaamheden),
- een verkapte werknemer bent (VAR loon),
- een B.V. hebt en Directeur GrootAandeelhouder bent (VAR DGA)

Uit de VAR blijkt of er bruto betaald wordt (bij zelfstandig ondernemers) of dat er loonbelasting en premies ingehouden moeten worden (bij verkapte werknemers).

Alleen bij de VAR WUO is het zeker is dat er geen loonbelasting of premies werknemersverzekering ingehouden hoeven te worden, en is daarom erg gewild bij opdrachtgevers. De freelancer is dan niet verzekerd voor WW, Ziektewet en WIA.

Bij de VAR ROW moet de opdrachtgever beoordelen of er toch loonbelasting en premies moeten worden afgedragen. Als dit fout gaat, kan er een flinke naheffing bij de opdrachtgever volgen, soms zelfs verhoogd met een boete. Daarom is het moeilijker om opdrachten te krijgen met deze VAR.

Bij de VAR loon moet door de opdrachtgever loonbelasting en premies ingehouden worden, en wordt er netto betaald.

De VAR DGA kan aangevraagd worden als vanuit een B.V. gewerkt wordt. Er hoeft dan door de opdrachtgever geen loonbelasting en premies ingehouden te worden.

De VAR is telkens geldig voor een kalenderjaar. Vanaf 1 september kan de VAR voor het volgende kalenderjaar afgegeven worden. Het aanvraagformulier is te vinden op http://www.belastingdienst.nl/download/485.html. Na drie jaar krijg je automatisch een VAR als je die telkens dezelfde soort VAR voor hetzelfde soort werk hebt ontvangen. Over het algemeen stuurt de Belastingdienst de VAR na ongeveer 5 dagen, maar in elk geval binnen 8 weken.

Het is niet verplicht om een VAR aan te vragen, maar veel opdrachtgevers stellen het als voorwaarde voor uitbetaling. Sommige opdrachtgevers werken alleen nog met freelancers die een VAR WUO hebben.

De VAR geldt voor 'werkzaamheden van dezelfde soort'. Dat kan breed omschreven worden: redactionele werkzaamheden waaronder tekstschrijven, verslaggeving, etc.
Presentatie wordt door de Belastingdienst veelal gezien als een verkapt dienstverband, behalve wanneer een afgerond product geleverd wordt. Dan kan het nodig zijn daarvoor een aparte VAR (loon) aan te vragen. Die uren tellen dan niet mee voor de urennorm.

Als u het niet eens bent met de VAR die afgegeven is, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met de NVJ/NVF