Menu Zoeken

Wil jij ook weten hoe het zit met de tarieven in 2016?

'Monitor Freelancers en Media' is al eerder in 2013 en 2015 gehouden onder freelance makers die werken voor de media, zoals fotografen, journalisten, illustratoren en grafisch ontwerpers.

Kernonderwerpen van deze monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken.

Waarom deze enquête?
Deze monitor wil een vinger aan de pols houden en zien hoe tarieven en vergoedingen zich ontwikkelen en of de onderhandelingspositie van freelance makers is toe- of afgenomen.

Dit jaar, 2016, zoomen we extra in op de tarieven die de grotere mediaorganisaties betalen aan freelance makers.

De Wet Auteurscontractenrecht van juli 2015 is bedoeld om de positie van makers te verstevigen en schrijft een billijke vergoeding voor. In de monitor peilen we de effecten van de wet op de tarieven en op het beheer van auteursrechten.

Link voor leden van DuPho
Link voor niet-leden

Inlogcode: 8PVLZK