Menu Zoeken

Debat met politici en makers over de Wet Auteurscontractenrecht

Op 4 oktober heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Auteursrecht ingepland. Tijdens dit overleg worden de eerste ervaringen met de Wet Auteurscontractenrecht besproken.

Lobby tussenevaluatie

Voorafgaand aan dit overleg heeft Platform Makers 27 september de bijeenkomst “Werken voor een kratje bier” gepland als onderdeel in de lobby tussenevaluatie auteurscontractenrecht. De organisatie van de bijeenkomst is in volle gang. Zodra we weten welke politici en makers zich bij dit debat aansluiten zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

Save the date

27 september 2018
Debatcentrum Nieuwspoort, Den Haag
Inloop 15:30 uur
Start debat 16:00 uur
Aansluitend aan het debat een borrel tot uiterlijk 19.00 uur.