Menu Zoeken

De waarde van een goede foto

Uit recent onderzoek is gebleken dat professionele journalistieke fotografie hoger scoort dan niet-professionele fotografie op onder meer informatieve waarde en aantrekkingskracht van het publiek. Ook geven professionele foto’s beter een actie en conflict weer. (zie het volledige artikel)

DuPho is de beroepsvereniging voor professionele beeldmakers en opereert op landelijk niveau op verschillende manieren voor het belang van professionele beeldmakers. Zo heeft DuPho een actieve rol binnen Platform Makers, de Creatieve Coalitie, FDCI en heeft zij een bestuurszetel in Pictoright.

DuPho vecht via deze platforms – ook op politiek niveau – voor betere tarieven en meer zeggenschap over auteursrecht. DuPho vindt het voor de hele fotografiesector van groot belang dat fotografen een gezond tarief voor een foto ontvangen en dat andere partijen het belang hiervan inzien. Ontwikkelingen als digitalisering en marktwerking zetten tarieven al jaren onder druk. Dat grote (media)partijen meedoen aan deze ‘race tot he bottom’ is een zorgelijke ontwikkeling. Een gezond tarief voor een op professionele wijze gemaakte foto is namelijk van cruciaal belang voor de toekomst van de fotografie. Een te laag tarief gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit en de waarheidsvinding.

DuPho en de NVJ hebben op 20 december 2018 een brief gestuurd naar een aantal grote mediabedrijven. Bij DuPho zijn honderden documentair en journalistiek fotografen aangesloten. (zie voor ons eerdere artikel over deze actie)

Wat is het doel van de actie?

  • Een verhoging van het tarief met 14% als inflatiecorrectie.
  • De prijs voor online gebruik gelijkstellen aan gedrukte vorm.
  • Verhoging van de zeggenschap van de fotograaf over het auteursrecht.

Op 25 januari leggen naar verwachting meer dan 200 zelfstandige fotojournalisten het werk neer. De fotografen leveren die dag uit protest geen foto’s aan onder meer de Persgroep en TMG. Het ANP kondigt alvast een tariefverhoging van 5% aan.