Menu Zoeken

Europees Parlement steunt nieuwe auteurswetgeving

Op Dinsdag 26 maart heeft het Europees Parlement de nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen.

Met de nieuwe richtlijn wordt het makkelijker om legaal auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken; tegelijkertijd kunnen de makers er een eerlijke vergoeding voor ontvangen. Pictoright is verheugd dat de Europese wetgever oog heeft gehad voor de belangen van makers.

Deze richtlijn komt met oplossingen voor diverse problemen. Onder andere de volgende onderwerpen worden daarin geregeld:

  • educatief gebruik
  • niet meer in de handel zijnde werken
  • collectief onderhandelen
  • een separaat recht voor persuitgevers
  • het recht voor uitgevers om mee te (kunnen) delen in collectieve rechten
  • het recht voor makers op een proporionele vergoeding bij exploitatiecontracten
  • de zogenaamde value gap

De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in hun wetgeving door te voeren.

Bron Pictoright

Lees ook NOS-nieuwsbericht Europees Parlement stemt in met komst van omstreden 'uploadfilter'