Menu Zoeken

Tijd voor fatsoenlijke tarieven en richtprijzen!

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven heeft in maart de Raad voor Cultuur om advies gevraagd over het stelsel 2021-2024 En daarbij heeft zij ook de vraag gesteld wat de aandachtspunten zijn indien de Fair Practice Code een subsidievoorwaarde wordt bij financiering door het rijk, provincie en gemeente.

De Creatieve Coalitie (waar DuPho bij aangesloten is) heeft het gevraagde advies van de Raad voor Cultuur met belangstelling gelezen. Vorige week is er vanuit de Creatieve Coalitie een reactie op gegeven, daarin kort samengevat #1 het is nu tijd voor fatsoenlijke tarieven, #2 voor eerlijker delen, #3 voor het mogelijk maken van collectief onderhandelen, #4 voor het structureel versterken van de belangenbehartiging en sociale dialoog en #5 voor extra inzet op nieuwe verdienmodellen (maar niet als voorwaarde voordat aan prioriteit #1 voldaan kan worden).

pdfDe brief aan de minister