Menu Zoeken

Kom naar de ALV op 11 december

Volgende week woensdag, 11 december, is de algemene ledenvergadering van DuPho. We organiseren dat in het midden van het land, in het Rietveld paviljoen in Amersfoort. 

De inloop van de vergadering is om 19:30 uur met koffie en thee.
De vergadering begint om 20:00 uur.

Adres: Zonnehof 8, 3811 ND Amersfoort

Graag even aanmelden.

Agenda 

1. Openen

2. Algemene zaken

 • Goedkeuring notulen ALV 2018
 • Statutenwijziging (zie bijlage)
 • Voorstel nieuwe tarieven lidmaatschappen
 • Herbenoeming bestuursleden: Aad van Vliet en Vincent Blinde
 • Benoeming nieuwe bestuursleden: Joep van den Dungen, Gerhard van Roon en Manola van Leeuwe

3. Financiën

 • Jaarcijfers 2018 (opvraagbaar)
 • Kascommissie
 • Begroting 2020

4. DuPho activiteiten

 • Update activiteiten
 • E-zine 2019
 • Inbreuk actief opsporen
 • SO Award
 • DuPho Legit en PicaPro

5. DuPho community en platforms

 • Jaarplanning activiteiten 2020
 • Platform Afscheidsfotografie

6. Rondvraag en sluiten

Foto: Simone Henken