Menu Zoeken

Resultaten enquête minimumtarief voor zzp’ers

Onlangs hebben jullie een enquête van ons ontvangen naar aanleiding van het voorstel door de overheid voor een minimumtarief voor zzp’ers. Hierbij een update en de resultaten van deze enquête.
 
De Kunstenbond, waar DuPho mee samenwerkt, is in principe voorstander van het streven naar een minimumtarief als collectieve afspraak, omdat dat leidt tot een betere onderhandelingspositie van zzp’ers. Maar het voorgestelde minimumtarief van 16 euro is ruim lager dan het wettelijke minimumloon. Dat is in het kader van gelijke behandeling voor alle werkenden niet te verantwoorden.Onderhandelen

DuPho vindt dat zzp’ers, net als werknemers, moeten kunnen onderhandelen over tarieven en arbeidsvoorwaarden. Dit is een belangrijk onderwerp in onze lobby. Zzp’ers mogen nu nog geen prijsafspraken maken. Ze concurreren dus ongebreideld en zonder inkomensbescherming met elkaar en met (sociaal beschermde) werknemers. Maar met een minimumtarief zijn de problemen in de sector niet opgelost. Sterker nog; er dreigt een verlies van werkgelegenheid door de invoering hiervan. Er moeten aanvullende plannen komen op dat terrein.  

Reactie op voorstel 

De Kunstenbond heeft dit alles ook in een officiële reactie aan het ministerie van Sociale zaken laten weten. Deze reactie formuleerde de Kunstenbond samen met haar partners in de Creatieve Coalitie, een samenwerkingsverband van belangenorganisaties in de creatieve sector, waar DuPho bij is aangesloten. Voorafgaande aan de reactie werden de leden geraadpleegd door middel van een enquête. De resultaten daarvan kun je hier bekijken.  

Rekenmethode

DuPho heeft inmiddels een eigen rekenmethode en op onze site kun je kijken op:
Hoe bereken ik een uurtarief?