Menu Zoeken

Wat te doen bij gecancelde opdrachten

Als fotograaf heb je vaak geen recht op betaling wanneer een opdracht wordt afgezegd, tenzij je daarover contractueel (afwijkende) afspraken hebt gemaakt.

Nu de coronamaatregelen zijn afgekondigd door de Rijksoverheid, kan er sprake zijn van overmacht. Wanneer is iets overmacht? Je kunt hierbij denken aan een evenement waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn waar jij zou fotograferen en dat door de maatregel betreffende + 100 mensen jouw opdracht wordt geannuleerd. Wanneer het hierbij overmacht betreft, kun je van opdrachtgever niet verlangen dat deze jou betaalt. Ook wordt jouw overeengekomen prestatie uitgesteld. De opdrachtgever moet dan wel de opdracht hebben moeten annuleren naar aanleiding van de door de (Rijks)overheid genomen maatregelen

Is een van je opdrachten geannuleerd door de opdrachtgever, maar valt die opdracht niet onder de genomen maatregelen van de Rijksoverheid, dan is het maar de vraag of er sprake is van overmacht. In dat geval is het verdedigbaar dat je nakoming van de opdracht dan wel de overeengekomen betaling eist. Maar waarschijnlijk is het beter om samen met je opdrachtgever te zoeken naar een nieuwe datum voor de opdracht. 

Meer informatie:

Lees hier meer info over de maatregelen op de website van MKB.
Hier vind je veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers.