Menu Zoeken

Brief Taskforce naar woordvoerders Tweede Kamer

Op 11 mei ging er een brief van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector (waar wij via FCI en de Creatieve Coalitie zijn vertegenwoordigd) naar de woordvoerders in de Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat, met een cc naar de relevante bewindspersonen.

Op 18 mei aanstaande vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake ‘Noodpakket banen en economie’. Ter voorbereiding op dit debat vragen wij in de brief de aandacht van de EZK-woordvoerders, niet alleen voor ondernemers in de culturele en creatieve sector en de uitdagingen waar zij vanwege de coronacrisis voor staan, maar ook voor waar zij kunnen bijdragen aan het oplossen ervan.

In de brief roepen wij de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat daarom op tot het volgende:

  • Verleng het bestaande generieke steunpakket en breid de TOGS-regeling uit (uitbreiding SBI-codes ook in de brief).
  • Roep een zzp-overbruggingsregeling in het leven.
  • Creëer een schadecompensatieregeling en een garantiefaciliteit voor onverzekerbare risico’s getroffen sectoren.
  • Stimuleer (innovatief) publiek opdrachtgeverschap door het vergroten van budgetten en het breder toegankelijk maken van bestaande innovatiestimuleringsregelingen.
  • Stimuleer en match private investeringen in de culturele en creatieve sector en publiek-private samenwerking (PPS).
  • Beïnvloed de vormgeving van een EU-noodsteunpakket voor de culturele en creatieve sector.

pdfBrief_Taskforce_Culturele_en_Creatieve_Sector_11_mei_2020.pdf

pdfBrief_Taskforce_Culturele_en_Creatieve_Sector_12_mei_2020.pdf