Menu Zoeken

Noodpakket 2.0 verlengd door Rijksoverheid

Het economische noodpakket 2.0, waaronder de TOZO, de nieuwe TVL (tegemoetkoming vaste lasten voor ondernemers) maar ook uitstel van belastingbetaling valt, is met 1 maand verlengd tot 1 oktober 2020.

TVL

Het belangrijke verschil met de opvolger van de TOGS, is dat de TVL meer rekening houdt met de hoogte van het omzetverlies. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage wordt een deel gecompenseerd. Het maximale bedrag is € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. Dat is een belastingvrije tegemoetkoming. Meer informatie hierover

Vaste lasten

Bij aanvraag van de TOGS, later de TVL worden naar de zakelijke vaste lasten gevraagd. Wat valt daar nou wel en niet onder?

Zonder compleet te kunnen zijn hier een voorzet:

 • Huur/hypotheek studio
 • Gas, water, licht
 • Schoonmaakkosten
 • Doorlopende leasecontracten
 • Zakelijke verzekeringen
 • Afschrijvingskosten
 • Zakelijke telefoonkosten
 • Websitekosten
 • Abonnement provider
 • Hosting kosten
 • Licentiekosten software
 • Abonnementen
 • Kosten boekhoudprogramma
 • Kosten boekhouder/accountant
 • Bankkosten
 • Vervoermiddelen
 • Brandstofkosten
 • Wegenbelasting
 • Onderhoud

 TOZO 2

Aanvraag van TOZO 2 doe je per 1 juni bij je woongemeente. Houd hiervoor de website van de gemeente in de gaten.

De TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) geldt voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Lees meer

 

Note 1: Aanvragen TOGS kan nog tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020 bij de RVO. TVL kan nog niet worden aangevraagd. Naar verwachting wordt dat medio juni 2020.

Note 2: Als je in aanmerking komt voor zowel de TOGS, als de TOZO kun je op beide regelingen aanspraak maken. De TOGS is een gift en heeft geen invloed op de bijstand voor levensonderhoud.

Noodpakket voor banen en economie 2