Menu Zoeken

Aanvullende ondersteuning van € 300 miljoen

Vorige week verscheen de brief van minister Engelshoven waarin zij uitwerkt hoe zij het extra steunpakket van 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector gaat verdelen. De 300 miljoen gaat voornamelijk naar instellingen, DuPho’s directeur Suzanne Henning noemt deze brief dan ook teleurstellend, de voor het overgrote deel als creatief ZZP werkende fotograaf is hier weinig mee geholpen.

Via de Creatieve Coalitie, een samenwerking van 42 beroepsverenigingen in de creatieve en culturele sector, blijft DuPho zich hard maken voor steun aan fotografen, in het bijzonder de zelfstandigen die door de crisis extra hard worden getroffen. Zie bv ook onze brief van vorige week en het amendement van Lodewijk Asscher van 28 mei.

Het belangrijkste winstpunt voor fotografen is het Steunfonds Rechtensector, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Dat wordt weliswaar grotendeels financieel gedragen door de 'eigen' rechtenorganisaties, zoals o.a. Pictoright, maar aan het fonds wordt 5 miljoen euro toegevoegd door het ministerie van OCW. Directeur DuPho Suzanne Henning is bestuurslid bij Pictoright en betrokken bij de besteding van de beschikbare gelden voor fotografen vanuit dit Pictoright noodfonds.