Menu Zoeken

Brief Taskforce aan Kamer: Herstelplan voor de culturele en creatieve sector

In de brief staan nieuwe cijfers over de verwoestende effecten van de coronacrisis voor onze sector en een schets van de contouren van een Herstelplan voor de culturele en creatieve sector. De brief is gericht aan een zeer brede groep Kamerleden: woordvoerders cultuur, binnenlandse zaken, economische zaken, sociale zaken, financiën, met afschriften aan de bewindslieden OCW, BZK, EZK, SZW en Financiën. 

De Taskforce culturele en creatieve sector, waarin DuPho vertegenwoordigd is, roept de Tweede Kamer en het kabinet op om werkenden, zzp’ers, makers, vrijwilligers en publiek in de cultuursector een toekomstperspectief te bieden en om samen met de sector het herstel ter hand te nemen door middel van een Herstelplan voor de culturele en creatieve sector.

De basis voor dit herstelplan wordt gevormd door vijf samenhangende en elkaar versterkende maatregelen: 1. Extra, sectorspecifieke steun 2. Hulp aan gemeenten en provincies o de fijnmazige culturele infrastructuur in stand te houden 3. Een Nationaal Herstelfonds 4. Ruimhartig fiscaal beleid voor donaties, crowdfunding en legaten. 5. Een reëel perspectief op verdere heropening.


De Taskforce culturele en creatieve sector is een samenwerkingsverband van 111 branche- en beroepsorganisaties. Doel van de taskforce is om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling en afstemming de coronacrisis het hoofd te bieden.

Lees hier de volledige brief.

Lees ook het artikel in Trouw van 24/6  'Cultuursector loopt tot 2,6 miljard euro aan inkomsten mis'