Menu Zoeken

DuPho wil voor leden duidelijk maken welke maatregelen een impact hebben op onze leden. DuPho volgt de informatie van de overheid op de voet en zal waar dit kan voor haar leden documenten ontwikkelen. Hieronder een overzicht van de drie belangrijkste maatregelen voor nu.

Inkomenssteun

Wat is het: financiële ondersteuning voor zzp-ers bijvoorbeeld door bijvoorbeeld schade vanwege geannuleerde opdrachten. 

Vanaf wanneer geldt deze: De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en voor in eerste instantie drie maanden. Daarna kan deze nog eens met drie maanden verlengd worden.Welke voorwaarden gelden hiervoor:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

 Uitstel betaling belasting:

Wat is het:  je bent door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Daardoor kan je in aanmerking komen voor uitstel van betaling van je belastingschuld.

Voor welke belasting geldt het: voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Wat je moet doen: een verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar De Belastingdienst

Hoe gaat het  vervolgens in zijn werk: vanaf het moment dat je je meldt, wordt de invordering van je belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat je feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.

Voor uitstel langer dan drie maanden moet je aanvullende informatie geven waarin wordt laten zien dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Je kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken.

Laatste bericht op 20 maart 2020: Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor zo veel mogelijk te beperken. Mocht DuPho hierover informatie hebben, zal dit uiteraard worden gedeeld.