Menu Zoeken

Platform DuPho medisch verenigt ruim 70 medisch wetenschappelijke fotografen in haar platform. Het platform heeft een nieuw onderwijsprogramma. Het platform monitort het gebruik en inzet van het register medisch fotografie dat door DuPho een stevige en duidelijke verankering zal hebben bij ziekenhuizen, zorginstellingen en verzekeraars.

De kosten voor het voeren van het register worden door DuPho gedragen. De cursus medische fotografie valt onder de Dutch Photographers. Het samenstellen van de onderwijsmodules en de controle op de juiste uitvoering blijft onder de verantwoordelijkheid van het platform vooral omdat hier middels het verplichte permanent education systeem het fundament ligt en waar nodig de modules kunnen worden aangepast.

Naast de huidige leden van het platform MWF kunnen alle leden van Dutch Photographers lid worden van dit platform, mits zij aantoonbaar werkzaam zijn in de medisch wetenschappelijke fotografie, forensische fotografie en/of bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Voor deelname aan het platform wordt geen additionele vergoeding gevraagd. Voor huidige leden van het platform zal een overgangsperiode van een jaar gelden waarbij de huidige contributie in twee stappen doorgroeit naar de door het bestuur vastgestelde contributie.

Foto: Henk Boudewijns