Menu Zoeken

Robin Alysha Clemens

“Oogstrelend palet van verzadigde kleuren. Een parabel waarin de verschillende personages bepaalde idealen uitdragen – vrijheid, broederschap – die theatraal zijn maar desalniettemin raken aan oprechte gevoelens.”