Menu Zoeken

Tara Fallaux

“ Je wordt direct meegenomen door de protagonist. De filmische, metaforische beeldtaal is dienstbaar aan het verhaal, waaruit elementen van identiteit en seksualiteit doorsijpelen. Tegelijkertijd blijft er een zekere ambiguïteit, een onzekerheid of we nu kijken naar een echte of een geconstrueerde wereld; een spel tussen realiteit en fictie, waar je onvermijdelijk in wordt getrokken.”