Menu Zoeken

SO Award, Selection Of dutch photography, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. SO gelooft in de individuele kracht en het handschrift van elke fotograaf.

SO nodigt de fotograaf uit om in een selectie van 7 tot 12 foto’s een beeld te geven van zijn of haar werk van het afgelopen jaar. De wedstrijd heeft geen categorieën en er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen in opdracht vervaardigde foto’s en vrij werk. De inzending kan een mix zijn van series en losse foto’s.

DuPho wil met de SO Award de aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland. De kwaliteit van de Nederlandse fotografie is heel hoog. Daarnaast wil DuPho met de SO Award fotografen zichtbaarder maken. Voor fotografen is het moeilijk om in de picture te komen. Het platform maakt het eenvoudiger en efficiënter om je werk te promoten bij een brede selectie van professionals uit het veld en daardoor je kansen te vergroten om opdrachten binnen te halen.

Inzenden 

In zenden kan via so.awardsplatform.

Het insturen van je werk via deze website is vrij eenvoudig maar soms mis je een stap. Zie in dit document FAQ wat je kan doen als je niets ziet in je winkelwagentje of je lidnummer niet weet.

Het belang SO

DuPho, organisator van de wedstrijd, wil met de SO Award aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland. De kwaliteit van de Nederlandse fotografie is heel hoog. Daarnaast wil DuPho met de SO Award  fotografen zichtbaarder maken. Voor fotografen is het moeilijk om in de schijnwerpers te komen. Het platform maakt het eenvoudiger en efficiënter hun werk te promoten bij een brede selectie van professionals uit het veld en daardoor zijn of haar kans te vergroten om opdrachten binnen te halen.

SO Ambassadeurs 

SO heeft tien ambassadeurs om fotografen te stimuleren om mee te doen en het vakgebied en klanten op de hoogte te houden van deze prijs. Via de ambassadeurs legt SO verbindingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever, de industrie en het bedrijfsleven.

Netwerk diner

Een van de grote prijzen die SO biedt is het netwerkdiner. Om alle geselecteerde fotografen zo goed mogelijk te ondersteunen en hun netwerk te vergroten binnen de industrie zal er een netwerk diner georganiseerd worden. De genomineerde fotografen zijn de hoofdgasten en wisselen elke gang van plek, om de kans te creëren met zoveel mogelijk mensen in contact te komen. 

Planning van SO 2020

  • Uploaden januari 2020
  • Eerste online juryronde januari 2020
  • Offline jurydag februari 2020
  • Bekendmaking selectie via Instagram februari 2020
  • Netwerkdiner en prijsuitreiking maart 2020

Tip 1: Wacht niet tot het laatste moment met het insturen van je werk. 
Tip 2: Open de serie met het mooiste werk. 

pdfSO Award Wedstrijdvoorwaarden

pdfVoorwaarden_inzending.pdf

 

Over DuPho

DuPho, de beroepsvereniging voor professionele fotografen in Nederland is de organisator van de SO Award. DuPho vertegenwoordigt alle beroepsfotografen in alle categorieën en kent met haar achtergrond, leden en contacten het vak van binnen en buiten. Meer dan logisch om deze selectie en Award te initiëren en uit te reiken.

 

 

About SO Award 2019

SO Award, Selection Of Dutch photography, is thé photography contest that deals with the creative identity of the professional photographer. SO believes in the individual strength and handwriting of every photographer.

SO invites the photographer to give a picture of his or her work of the past year in a selection of 7 to 12 photos. The competition has no categories and no distinction is made between photographs taken in commission and free work. The submission can be a mix of series and individual photos.

With the SO Award, DuPho wants to draw attention to the diverse photography landscape in the Netherlands. The quality of Dutch photography is very high. In addition, DuPho wants to make photographers more visible with the SO Award. It is difficult for photographers to get into the picture. The platform makes it easier and more efficient to promote your work with a wide selection of professionals from the field and thereby increase your chances of winning assignments.

The importance of SO

DuPho, organizer of the competition, wants to draw attention with the SO Award to the diverse photography landscape in the Netherlands. The quality of Dutch photography is very high. In addition, DuPho wants to make photographers more visible with the SO Award. It is difficult for photographers to get into the limelight. The platform makes it easier and more efficient to promote their work with a broad selection of professionals from the field and thereby increase their chances of gaining contracts.

SO Ambassadors

SO has ten ambassadors to encourage photographers to participate and to keep the field and customers informed of this award. SO establishes connections between the photographer and the client, the industry and the business community through the ambassadors.

Network dinner

One of the big prizes that SO offers is the networking dinner. In order to support all selected photographers as well as possible and to expand their network within the industry, a network dinner will be organized. And in order to generate as much publicity as possible, we ensure that press is also present at every table. The nominated photographers are the main guests and exchange every step of the way, to create the opportunity to get in touch with as many people as possible. 

 

pdfContest conditions and Conditions for submission