Menu Zoeken

Laatste nieuws

Tweede Noodpakket 

Ondernemers in de TOGS krijgen tegemoetkoming vaste lasten. Het is interessant voor fotografen omdat het geldt voor de ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TOGS regeling, waar DuPho zich hard voor heeft gemaakt middels een lobby naar Den Haag. Onze sector wacht nog op aanvulling op deze maatregelen. Zodra wij meer weten, zullen wij jullie informeren. Op de website van de rijksoverheid kun je hier meer over lezen. 

TVL

De TOGS wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. De TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming voor bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronarisis. Een deel daarvan bestaat uit vaste lasten, en een deel daarvan wordt gecompenseerd. De exacte berekening wordt nog uitgewerkt. De TVL bedraagt maximaal 20.000 euro, wordt ook uitgevoerd door RVO en is vanaf 15 juni aan te vragen. 

TOZO 2

Werk je als zelfstandig ontwerper en zijn je inkomsten weggevallen, dan kun je bij je gemeente bijstand aanvragen via de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

De TOZO wordt verlengd t/m 31 augustus 2020 onder gewijzigde voorwaarden. Dit geldt zowel voor ondernemers die een nieuwe aanvraag willen doen na 1 juni, als voor ondernemers die al een TOZO 1 uitkering hebben en ook voor de maanden juni tot en met augustus de TOZO 2 uitkering willen krijgen. Er zijn wel wat zaken veranderd: zo wordt nu ook gekeken naar het inkomen van je partner.

De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Rijksoverheid

Oudere artikelen:

11-05-2020

Op 11 mei ging er een brief van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector (waar wij via FCI en de Creatieve Coalitie zijn vertegenwoordigd) naar de woordvoerders in de Tweede Kamer voor Economische Zaken en Klimaat, met een cc naar de relevante bewindspersonen.

Op 18 mei aanstaande vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake ‘Noodpakket banen en economie’. Ter voorbereiding op dit debat vragen wij in de brief de aandacht van de EZK-woordvoerders, niet alleen voor ondernemers in de culturele en creatieve sector en de uitdagingen waar zij vanwege de coronacrisis voor staan, maar ook voor waar zij kunnen bijdragen aan het oplossen ervan.

In de brief roepen wij de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat daarom op tot het volgende:

  • Verleng het bestaande generieke steunpakket en breid de TOGS-regeling uit (uitbreiding SBI-codes ook in de brief).
  • Roep een zzp-overbruggingsregeling in het leven.
  • Creëer een schadecompensatieregeling en een garantiefaciliteit voor onverzekerbare risico’s getroffen sectoren.
  • Stimuleer (innovatief) publiek opdrachtgeverschap door het vergroten van budgetten en het breder toegankelijk maken van bestaande innovatiestimuleringsregelingen.
  • Stimuleer en match private investeringen in de culturele en creatieve sector en publiek-private samenwerking (PPS).
  • Beïnvloed de vormgeving van een EU-noodsteunpakket voor de culturele en creatieve sector.

pdfBrief_Taskforce_Culturele_en_Creatieve_Sector_11_mei_2020.pdf

pdfBrief_Taskforce_Culturele_en_Creatieve_Sector_12_mei_2020.pdf

 

Rijksoverheid Noodpakket voor banen en economie