Menu Zoeken

COVID-19 Protocol Fotografie Sector

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. Daarom hebben wij een protocol ingediend bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector. Hoe kunnen fotogarfen veilig werken binnen de 1,5 meter maatschappij.

DuPho zal maandelijks dit protocol evalueren en/of up-to-date zodat het aansluit bij de andere relevante protocollen en bij de RIVM-richtijnen.

Zie hier de COVID-19 Protocol Fotografie Sector

Het protocol is gepubliceerd op een speciale website van VNO/MKB NL, brancheorganisaties en de Rijksoverheid: