Menu Zoeken

Inbreukbrief Auteursrechten fotografen

Voorbeeldbrief van DuPho bij  Auteursrechtschending foto

Geachte heer/mevrouw,

In (hier zo volledig mogelijk omschrijven waar de foto is opgedoken. Noem hierbij de naam, editie, verschijningsdatum en paginanummer, url. Eventueel een fotokopie bijsluiten, of url van de website waar het online staat) heeft u een foto gepubliceerd waarop het auteursrecht bij mij rust. Het betreft een foto waarop (omschrijving foto).

U heeft voor deze publicatie geen toestemming van mij verkregen. Hierdoor maakt u inbreuk op mijn auteursrecht. [Door het ontbreken van naamsvermelding schendt u tevens mijn persoonlijkheidsrechten.]

Indien u vooraf toestemming aan mij had gevraagd zou u voor € (gebruikelijke licentievergoeding, exclusief BTW) toestemming hebben kunnen verkrijgen. Om deze kwestie snel af te handelen stel ik u hierbij in de gelegenheid het gebruik alsnog met mij te regelen. Indien u dit bedrag ad € (gebruikelijke licentievergoeding) te vermeerderen met 21% BTW binnen tien dagen na dagtekening van deze brief overmaakt op mijn (post)bankrekening (rekeningnummer) zie ik af van verdere aanspraken ten aanzien van de door u gepleegde inbreuk op mijn auteursrecht [en schending van mijn persoonlijkheidsrechten].

Ik wijs u er nog op, dat u door betaling geen rechten ten aanzien van de genoemde foto('s) verkrijgt. Onder voorbehoud van alle rechten.

Mocht u niet volledig of niet op tijd zijn met de betaling van voornoemde schadevergoeding, dan zie ik mij genoodzaakt mij te wenden tot de juridische dienst van DuPho, mijn beroepsorganisatie.

Hoogachtend,

(Naam)