Menu Zoeken

DuPho versterkt zich met een team van juristen en advocaten vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 komt er een einde aan de juridische dienstverlening van de NVF/NVJ aan leden van DuPho. DuPho gaat zelfstandig door met een pool van in beeld- en ondernemingsrecht gespecialiseerde juristen en advocaten.

DuPho zal in het belang van de leden de samenwerking blijven opzoeken met de NVF/NVJ. DuPho heeft de afgelopen maanden in vele gesprekken benadrukt de aansluiting van de gezamenlijke leden te willen behouden.

Echter, de NVF/NVJ zet in deze gesprekken pressiemiddelen in, waaronder het ontzeggen van onze leden van de perskaart, die wij als onethisch beschouwen. Naar ons idee zou persvrijheid niet gekoppeld moeten zijn aan een lidmaatschap van een vereniging. Wij waren hierover nog niet uitgesproken en nemen indien nodig juridische stappen.

Verder ervaren wij dat de NVF/NVJ opnieuw voor haar beurt spreekt en daarbij ook haar eigen pers inzet, welke DuPho niet om haar reactie vraagt. Daarnaast staan in de uiting van de NVF/NVJ tendentieuze feitelijke onjuistheden, ook dit is een herhaling van eerdere gang van zaken afgelopen oktober. Wij betreuren deze gang van zaken en vanzelfsprekend zal DuPho zich inzetten voor het belang van alle professionele fotografen.