Menu Zoeken

Nederlandse Europarlementariërs laten professionele beeldmakers vallen.

Al jaren wordt er gesproken over de value gap. Internetplatforms als Youtube en Facebook betalen nauwelijks vergoedingen voor het gebruik van muziek en beeld.

Inmiddels is er binnen Europa een regeling in de maak om deze platforms een redelijke vergoeding aan de makers te laten betalen.

De stemming over het rapport van het Europese Parlement is op woensdag 12 september. Op het laatste moment is gebleken dat een aantal Nederlandse parlementariërs van de fractie van Liberalen en Democraten (ALDE) het voorstel wil wijzigen. Zij stellen voor om de regeling te beperken tot muziek en film. De professionele beeldmakers, van wie vele miljoenen foto’s en kunstwerken op de platforms worden gedeeld, staan met dit voorstel met lege handen. Het is onvoorstelbaar dat Europarlementariërs zo onrechtvaardig en onachtzaam met de rechten van kunstenaars en fotografen omgaan.  Pictoright heeft alle Europarlementariërs inmiddels met het oog op de stemming in het parlement benaderd.

(Zie de amendementen 233, 239 en 250)

Bron Pictoright