Menu Zoeken

Een van de kerntaken van DuPho is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Daarom is DuPho aangesloten bij o.a. Stichting Pictoright (bestuurszetel), FDCI, Het Platform makers en Creatieve Coalitie. Daarnaast kent DuPho veel samenwerkingsverbanden om op de hoogte te blijven van de beroepsontwikkeling en daarop invloed uit te oefenen.

DuPho is aangesloten bij de Creative Coalitie. De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 22 beroepsverenigingen, die zich inzetten voor betere werkomstandigheden in de creatieve sector.

De Federatie Dutch Creative Industries is in 2009 opgericht om de belangen van het georganiseerde deel van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen.

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines.

Voor een sterker auteursrecht en een betere positie voor de maker.

De FEP (Federation of European Photographers) bestaat uit de nationale beroepsverenegingen, waaronder Nederland.

BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en DuPho bundelen de krachten op het gebied van kennis en creativiteit. 

Galerie Pennings in Eindhoven is een galerie voor fine art photography onder leiding van Petra Cardinaal.

Klomps & Boor risicobeheer is een onafhankelijk, nationaal werkend assurantiekantoor. 

la rotonde du monde realiseert websites als kloppend hart van de online strategie, gebruiksvriendelijk zodat de doelgroep er blij mee is.

Merken maken, dat is wat zij doen als concept- designbureau. Nieuwe merken geven ze een identiteit. En ze vernieuwen bestaande merken.

DuPho en de NVJ zijn een nieuw samenwerkingsovereenkomst aangegaan die erg interessant is voor alle fotojournalisten.

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is een unieke, onafhankelijke culturele organisatie zonder winstoogmerk. Centraal staan het ontlokken van inspirerende discussies, creativiteit, bottom-up initiatieven en innovatie.