Menu Zoeken

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. Daarom hebben wij een protocol ingediend bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector. Hoe kunnen fotografen veilig werken binnen de 1,5 meter maatschappij.

Het protocol is gepubliceerd op een speciale website van VNO/MKB NL, brancheorganisaties en de Rijksoverheid: www.mijncoronaprotocol.nl

Alle maatregelen zijn opgeheven en is geen protocol actief.