Menu Zoeken

Dossier Coronavirus

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. Daarom hebben wij een protocol ingediend bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector. Hoe kunnen fotogarfen veilig werken binnen de 1,5 meter maatschappij.

We maken ons hard voor extra sector gerichte ondersteuning en goede verdeling van beschikbare middelen. Op dit moment lobbyen we nog voor extra ondersteuning. De Creatieve Coalitie, waarin DuPho vertegenwoordigd is, treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket van de overheid snel en efficiënt wordt uitgevoerd

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de ZZP-er. Hier lees je om welke dat gaat.

Omdat we elkaar in deze tijd hard nodig hebben, hebben we (achter de inlog) een prikbord gemaakt waar jullie elkaar vragen kunnen stellen en elkaar kunnen inspireren.Leuke tips, belangrijke weetjes, af en toe een grapje. Weet dat je niet alleen bent. We zitten allemaal thuis er het beste van te maken. Hoe gaat dat eigenlijk bij jou?

Naar het prikbord