Menu Zoeken

Een van de kerntaken van DuPho is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Daarom is DuPho aangesloten en/of heeft bestuurszetels bij bijvoorbeeld de Ketentafel Fotografie, de Creatieve Coalitie, Kunsten ’92, Federatie Creatieve Industrie, Platform Makers, Federatie Beeldrechten, Platform Fotografie Nederland en Embassy of Dutch Creativity.

Foto: Dirk Wiersma