Menu Zoeken

Federatie Beeldrechten

Auteursrechtenorganisatie Pictoright richtte samen met DuPho, Platform BK, BNO, BBK, Kunstenbond, BOK en NVJ-NVF de Federatie Beeldrechten op. Met dit samenwerkingsverband willen zij de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren. Max van Olden zit namens DuPho in het bestuur van de federatie.

Beeldende kunstenaars, fotografen, illustratoren en ontwerpers (kortom, beeldmakers) leveren een steeds essentiëlere bijdrage aan de samenleving. Beelden zijn alomtegenwoordig in het dagelijks leven en hebben een enorme impact. Denk aan (nieuws)foto’s, tekeningen en infographics in kranten en digitale media, aan typografie, verpakkingen, de vormgeving van publieke ruimten, muurschilderingen, aan beeldende kunst, street art en digital art.

Visuele herkenning creëert waarde. Met 138 miljard euro komt de hoogste omzet in Europa binnen de creatieve en culturele industrie uit de visual arts. Het CBS laat zien dat de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie 3,4 procent bedraagt, 26,5 miljard euro.

De waarde van beeld, Beeld van waarde

Hoewel duidelijk is dat het gebruik van beeld binnen de samenleving alleen maar is toegenomen, blijft een toename van de waardebepaling tot op heden achterwege. Daarom heeft de Federatie Beeldrechten een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen naar de waarde van beeld in Nederland. Uit het rapport, dat in januari 2023 verscheen, zijn er bijna 23.000 fotografen werkzaam binnen de beeldsector en 12.000 daarbuiten. De top zes van werkzaamheden betreft foto’s voor 1) bedrijven, 2) speciale gebeurtenissen van consumenten, 3) reclame, 4) overheid, 5) autonome kunstpraktijk/documentaires en 6) cultuur/evenementen.

Ondanks de verslechterde financiële positie van beeldmakers, levert de beeldsector een toegevoegde waarde van 3,4 miljard voor de Nederlandse economie. Het is daarmee verantwoordelijk voor ruim 18 procent van de waarde die de gehele culturele en creatieve sector realiseert. De beeldsector biedt ook aan veel mensen werk. De sector vertegenwoordigt met 112 duizend werkzame personen dertig procent van de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector. Dit is 1,2 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Lees het rapport hier

#eerlijkdelensocialmedia

In 2023 voert de Federatie Beeldrechten campagne #eerlijkdelensocialmedia. Met de campagne roept de Federatie Beeldrechten social media platforms op om een eerlijke vergoeding aan professionele beeldmakers te betalen voor het gebruik van hun beeld zonder toestemming. Het doel is bereikt als platforms zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube en Pinterest instemmen met een collectieve auteursrechtenvergoeding voor makers. De rechtzaak die Pictoright namens Nederlandse beeldmakers heeft aangespannen tegen Meta is de aanleiding voor deze actie (zie verder: Pictoright dagvaart Meta).

Lees meer over deze campagne

Werkgroepen

DuPho is vertegenwoordigt in de verschillende werkgroepen van de Federatie Beeldrechten. De werkgroepen richten zic op actuele vraagstukken. Jurist Max van Olden zit in de werkgroep Online inbreuken, AI & beeldrecht en Auteurscontractenrecht. Directeur Suzanne Henning zit in de werkgroep Waarde van Beeld en community manager Marie Rikken volgt voor ons de voortgang van de werkgroep Value Gap. Klik door om meer te weten te komen over de issues die deze werkgroepen behandelen: 

 Logo Federatie Beeldrechten