Menu Zoeken

Meldpunt Mores

DuPho is aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Met de aansluiting bij Mores committeert DuPho zicj aan het actief tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. 

Mores biedt een vangnetvoorwerkenden en studenten in de culturele, creatieve en mediasector. Heb jete maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en kun of wil je niet bij een vertrouwenspersoon van je eigen organisatieof opdrachtgever terecht?Neem dan via WhatsApp of mailcontact op met éévan de vertrouwenspersonen van Mores.

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkheden voor melders, de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers en de werkwijze van de vertrouwenspersonen zijn uitgewerkt in de Handreiking grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens enmeer informatieMores.online