Menu Zoeken

De Creatieve Coalitie

DuPho is aangesloten bij de Creative Coalitie. De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 22 beroepsverenigingen, die zich inzetten voor betere werkomstandigheden in de creatieve sector. Deze koepelorganisatie is opgericht in de Corona-periode. Door de krachten te bundelen kunnen werkomstandigheden, beroepspraktijk en financiƫn verbeteren. Samen sta je sterker.

De arbeidsmarkt van veel werkenden in de creatieve industrie, ook in de fotografie, is zorgelijk. Er is een relatief hoge kans op werkloosheid, laag inkomen, slechte onderhandelingspositie, niet verzekerd zijn en slechte pensioenopbouw. De Coalitie wil het culturele klimaat en de sociaaleconomische positie van werkenden in de hele culturele en creatieve sector verbeteren met als credo: Eerlijke betaling loont.

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

  • Besef dat kunst en creativiteit waarde
  • Fair Pay: Betaal fatsoenlijke tarieven 
  • Fair Share: Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten
  • Fair Chain: Verduurzaam productieketens

Ter ondersteuning van dit alles is een arbeidsmarktagenda opgesteld en aangeboden aan de Minister van OCW.

Kernvragen daarbij zijn:

  • Wat is er nodig om de arbeidsmarktpositie te verbeteren?
  • Wat kan de sector zelf?
  • Wat is er nodig van de rijksoverheid, provincies en gemeenten?

DuPho vertegenwoordigt ook in de Creatieve Coalitie die specifieke belangen van haar leden. Juist in de traagheid van de politiek is het belangrijk snel en adequaat op het juiste moment deze belangen een stem te geven.

Volg deze ontwikkelingen op de website van de Creatieve Coalitie.

 

De scheppende mens

Bijna alles om ons heen is bedacht en vormgegeven door de creatieve en culturele sector. Wat is de waarde van cultuur als je het afzet tegen het Bruto Nationaal Product, banengroei en consumptie per huishouden? Bekijk hieronder het filmpje:

dupho nieuws descheppendemens

Scenario & Regie: Maarten Treurniet
Voice-over: Gijs Scholten van Asschat
Design: John Beckers
Animatie: Jurjen Kraan en John Beckers
Muziek: Martijn Schimmer SMP
Geluidsnabewerking: Posta - Maria Kramer

Met dank aan: Kunstenbond, DuPho, Pictoright Fonds, Stichting Vevam fonds