Menu Zoeken

Ondersteunende maatregelen

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de ZZP-er. Hier lees je om welke dat gaat.

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten, de opvolger van de TOGS, helpt ondernemers bij het betalen van een deel van de vaste lasten. De tegemoetkoming is voor ondernemers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Over de voorwaarden is nog niet veel bekend. Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze regeling gelden dezelfde SBI-codes van de KvK als voor de TOGS-regeling. 

De TVL wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. De subsidie is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor ondernemers dat 28 aug. 2020 bekend is gemaakt.  De TVL is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. De subsidie bestaat uit 2 delen, met ieder hun eigen voorwaarden: TVL tot 1 oktober 2020 en TVL na 1 oktober 2020. Aanvragen gaan via de website RVO.

Tozo 3

Tozo 3, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer, loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De Tozo 3 kan je aanvragen bij je woongemeente. Zoals het nu naar uitziet moet je naast de partnertoets bij de Tozo 3 ook verklaren dat beschikbare geldmiddelen lager zijn dan de toegestane grens van €46.520. Voor meer informatie zie de site van de Rijksoverheid.

Corona overbruggingskredieten

Qredits financiert en coacht ondernemers, die via een bank vaak moeilijker aan een financiering kunnen komen. In het kader van de crisis wordt tijdelijk renteverlaging en uitstel van betaling aangeboden, waarbij de overheid deels garant staat. Zie voor meer info: Qredits 

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Cultuur en Ondernemen heeft cultuurleningen voor creatieve ondernemers. De overheid staat garant. 

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC) lopen ook door. Voor meer info over alle afkortingen zie www.kvk.nl

Belastingmaatregelen

De overheid neemt diverse maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, onder meer het betalingsuitstel van belastingen. 
Ook houden zzp’ers recht op zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Deze en andere maatregelen moeten ondernemers financiële ruimte geven. De meest volledige en actuele informatie vind je op de website van de Belastingdienst. 

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Zie voor meer informatie, de belastingdienst.

TOFA

Nog een afkorting die we moeten kennen? Tofa staat voor tijdelijke overbruggingsregeling flexibele arbeidskrachten. Is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract. Met deze regeling worden flexwerkers, waaronder studenten, geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen over de periode maart, april, mei 2020.


Kijk voor de voorwaarden voor deze specifieke aanvraag [van 22 juni t/m 12 juli 2020] op de site van de UWV.


aanvraag tozo 25042020 2