Menu Zoeken

Update COVID-19 Protocol Fotografie Sector 19 november 2020

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. Daarom hebben wij een protocol ingediend bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector. Hoe kunnen fotografen veilig werken binnen de 1,5 meter maatschappij.

DuPho zal maandelijks dit protocol evalueren en/of up-to-date zodat het aansluit bij de andere relevante protocollen en bij de RIVM-richtijnen.

Zie hier het COVID-19 Protocol Fotografie Sector van 19 november 2020.

Het protocol is gepubliceerd op een speciale website van VNO/MKB NL, brancheorganisaties en de Rijksoverheid: 

Foto: Rik Balder, Studio Redlab