Menu Zoeken

Stichting Thuiskopie

Iedere consument mag volgens de Auteurswet voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Voor het mogen privé kopiëren moet een vergoeding aan auteurs- en naburig rechthebbenden worden betaald. Die vergoeding wordt geïncasseerd door middel van een heffing op de voorwerpen waarmee mensen kopiëren zoals pc's telefoons en tablets.

Stichting de Thuiskopie: "Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Waarom thuiskopie?

De thuiskopieregeling is wettelijk ingesteld om rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermde werken door middel van een vergoeding te compenseren voor de schade die zij lijden, omdat de wet toestaat dat iemand voor zichzelf een kopie mag maken van beschermde werken (films, muziek, foto’s, artikelen of boeken). Dit staat vermeld in artikel 16c van de Auteurswet. Door een heffing op voorwerpen waar consumenten deze privé kopieën mee maken, worden rechthebbenden gecompenseerd. Deze thuiskopievergoeding wordt door Stichting de Thuiskopie geïncasseerd bij importeurs en fabrikanten van die voorwerpen en vervolgens uitgekeerd aan bijv. componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, auteurs, uitvoerende kunstenaars en regisseurs.

De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur bestaande uit 10 leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. Vincent van de Eijnde is door DuPho, BNO en Kunstenbond benoemd als bestuurslid voor de categorie Beeldmakers.

Stichting de Thuiskopie