Menu Zoeken

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de toezichthouder op de mededingingswet schreef een concept Leidraad tariefafspraken zzp’ers.

Het is volgens de ACM voor de branche- en beroepsverenigingen verboden om adviestarieven te noemen. Maar wij vinden dat er te weinig ruimte is in de concept Leidraad om in deze situatie verandering te brengen. Het zou de culturele en creatieve sector in zijn algemeenheid zeer ten goede komen als dit verbod wordt opgeheven. En het mogen noemen van de adviestarieven (richtprijzen) vanuit DuPho zou bijdragen aan bewustwording van alle betrokken partijen, in en rond de fotografiesector, faire transacties en een professioneel mentaliteit. Met alle positieve gevolgen van dien.

Artikelen hierover:

DuPho pleit voor reële richtprijzen fotografen
ACM artikel Zzp’ers kunnen afspraken maken over minimuminkomen
Volkskrant artikel Concurrentiewaakhond zzp’ers mogen collectieve afspraken maken over minimumtarieven