Menu Zoeken

ALV 8 december 2021

Woensdag 8 december om 19:00 uur organiseren we een online ledenvergadering. Niet zo gezellig als echt samen bijeenkomen, maar het heeft ook zijn voordelen. Zie hieronder de agenda:

01. Openen

02. Goedkeuring notulen ALV 2020

03. Financiën

 1. Jaarrekening 2020
 2. Jaarverslag 2020
 3. Verslag Kascommissie
 4. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag
 5. Decharge van het bestuur
 6. Begroting 2022
 7. Goedkeuring begroting 2022
 8. Benoeming kascommissie 2021

04. Statuten wijziging

05. Herverkiezing bestuursleden

 1. Vincent Blinde
 2. Manola van Leeuwe
 3. Gerhard van Roon
 4. Aad van Vliet

06. DuPho’s nieuwe teamleden

 1. Jeff Bosch
 2. Timothy Liza
 3. Max van Olden

07. Terugblik

 1. Corona protocol
 2. Pilot auteursrecht
 3. PPO
 4. Bevindingen leden enquêtes

08. Richtprijzen fotografie

09. Oprichting van Federatie Beeldrecht

10. Ledenbeleid

 1. Stand van zaken
 2. Nieuw beleid studentleden
 3. Aansluiten bewegend beeldmakers

11. Activiteiten

 1. Overzicht plannen 2022
 2. SO 2022

12. Rondvraag

13. Afsluiten

 

Alle vergaderstukken kun je, na inloggen, downloaden bij de agenda.