Menu Zoeken

Bericht van dagelijks bestuur DuPho: 'Niet-noodzakelijke fotografie vermijden.'

In aanvulling op het COVID-19 Protocol van 22 januari voor de fotografiesector wil het dagelijks bestuur van DuPho het volgende meedelen: De situatie rondom COVID-19 zal mogelijkerwijs in de komende tijd sterk gaan veranderen in verband met de zogenaamde Britse variant, waarbij sprake is van een nog veel groter besmettingsgevaar. Een zorgelijke ontwikkeling waar wij ons ook als fotografiesector op zullen moeten voorbereiden. Uiteraard volgt DuPho ook hierin de richtlijnen van het RIVM.

Niet-noodzakelijke fotografie vermijden

We willen er in deze situatie bij jullie extra op aandringen om goed af te wegen hoe noodzakelijk het fotograferen in fotostudio’s (dat tot op heden is toegestaan) in de komende tijd is en niet-noodzakelijke fotografie voorlopig zoveel mogelijk te vermijden. 

Ondertekend door het dagelijks bestuur,
Voorzitter DuPho Rob Huisman
Bestuurslid DuPho Nicole Segers
Penningmeester DuPho Frank Bracht
Directeur DuPho Suzanne Henning