Menu Zoeken

COVID-19 Protocol Fotografie Sector vastgesteld.

Enkele weken geleden dienden wij het protocol in voor de fotografie sector bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK. Het protocol is aan de hand van de reacties van de ministeries nu vastgesteld. 

We willen jullie bedanken voor je input aan de hand van de oproep in onze nieuwsbrief om dit protocol te ontwikkelen. Wij zijn blij dat we aan de hand van dit protocol meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector hoe jullie veilig kunnen werken binnen de 1,5 meter maatschappij. 

DuPho zal maandelijks evalueren of dit protocol nog up-to-date is en aansluit bij de andere relevante protocollen en bij de RIVM-richtijnen. 

Lees hier het meest recente protocol van 24/06/2020.

Lees hier het oude protocol.

Het protocol is gepubliceerd op een speciale website van VNO/MKB NL, brancheorganisaties en de Rijksoverheid: www.mijncoronaprotocol.nl