Menu Zoeken

Voorbeeld opdrachtbevestiging

Een opdrachtbevestiging is een schriftelijke vastlegging van eerder (mondelinge) gemaakte, afspraken tussen jou als fotograaf en opdrachtgever. Die duidelijkheid is belangrijk voor de opdrachtgever maar zeker ook voor jou!

Log in voor meer informatie.