Menu Zoeken

Onze adjunct-directeur stelt zich voor.

In de Algemene Ledenvergadering van 2 december jl. is de nieuwe adjunct-directeur van DuPho, Max van Olden, al geïntroduceerd, maar hieronder stelt hij zich wat uitgebreider voor.

Aangenaam, mijn naam is Max van Olden en van huis uit ben ik jurist. Tijdens mijn studie wist ik al snel dat ik het intellectuele eigendomsrecht het meest interessante hoekje vond van het recht. Na mijn afstuderen ben ik mij daarom als advocaat gaan specialiseren in het auteursrecht. Na bijna twintig jaar advocatuur kwam DuPho op mijn pad. Nadat ik hen aanvankelijk als advocaat adviseerde heb ik inmiddels mijn toga aan de wilgen gehangen om met veel plezier aan te treden als adjunct-directeur.

Ik zal mij uiteraard in de eerste plaats, samen met ons enthousiaste team, bezighouden met de dagelijkse bedrijfsvoering van ons bureau. Hierbij werk ik nauw samen met onze directeur Suzanne Henning. Daarnaast zet ik mij op "macro-niveau" in voor een betere (inkomens)positie van fotografen. Zo zat ik al vóór mijn aantreden namens DuPho in het bestuur van de Federatie Beeldrechten, de nieuwe organisatie waarin beeldmakers zijn verenigd en die tot op overheidsniveau ijvert voor betere wetgeving en een eerlijkere verdeling van de waarde van beeld. Naast de Federatie Beeldrechten zal ik met tal van andere organisaties en samenwerkingsverbanden in het veld contact onderhouden.

Verder ben ik bezig met het schrijven van een handboek voor de zakelijke kant van fotografie. Ik wil hiervan een standaard werk maken dat iedere fotograaf kan raadplegen wanneer hij of zij op zakelijk-professioneel gebied ergens tegenaan loopt.

En last but not least neem ik de juridische dienst voor mijn rekening. Iedereen die behoefte heeft aan juridisch advies is meer dan welkom contact met mij op te nemen.

Tot slot: zonder leden geen vereniging. Ik kijk er erg naar uit met jullie kennis te maken om te horen wat er speelt en om te begrijpen wat wij verder voor de beroepsgroep kunnen betekenen.