Menu Zoeken

DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.

DuPho zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak. Zij brengt hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht. DuPho is een moderne organisatie: niet top down maar bottom-up georganiseerd. Samen met het landelijke bureau worden activiteiten, lezingen, workshops en borrels georganiseerd. Leden bepalen de agenda en vormen de belangrijkste bron van informatie en inspiratie. De kracht van DuPho zit in het collectief: jij steunt het collectief en het collectief steunt jou.

Collectieve vertegenwoordiging

Een van de kerntaken is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Wij onderhouden onder andere relaties binnen de politiek en het bedrijfsleven waaronder MKB Nederland en Kamer van Koophandel. We werken samen met branche- en beroepsorganisaties en we bevorderen zakelijke en sociale contacten tussen leden onderling en met andere organisaties. Samen met relevante wetenschappelijke partners doen wij onderzoek en presenteren wij de resultaten om inzicht te bieden in de staat van de creatieve industrie.

Juridische dienst

De juridische dienst biedt individuele rechtsbijstand en juridisch advies op het gebied van auteursrecht, ondernemersrecht, contractenrecht en incassozaken. Een team van experts geeft advies en zo nodig ondersteuning. Je kunt direct contact opnemen met DuPho. Dat biedt je de mogelijkheid korte juridische vragen te stellen rechtstreeks aan een jurist. Wij werken met een pool van gespecialiseerde advocaten. Deze ondersteuning kun je zien als een rechtsbijstandverzekering.

Platform voor fotografen

DuPho vormt een platform voor discussie, uitwisseling, educatie, deskundigheidsbevordering en bescherming van het auteursrecht. De activiteiten van DuPho zijn zichtbaar in het publiceren van artikelen en het organiseren van workshops en informatieve bijeenkomsten. Zo kan je inspiratie opdoen tijdens De Donkere Kamer, Fotokroniek, Shoot Amsterdam, Vroaam en Fotoweek en advies inwinnen tijdens de Portfolio viewings die we organiseren.

DuPho werkt samen met onderwijs en marktpartijen om op de hoogte te blijven van de beroepsontwikkeling en om daar invloed op te kunnen uitoefenen.

Mission statement

DuPho is opgericht door fotografen, voor fotografen. De kerntaken van DuPho laten zich omschrijven als: ledenondersteuning, versterking van het collectief, voorlichting en kennisoverdracht, vak/branche ontwikkeling en de ontwikkeling en positionering van professionele fotografie in de breedste zin.

DuPho bundelt alle krachten, benut schaalvoordeel bij toeleveranciers en aanbieders en kijkt breder dan het eigen vakgebied alleen. Als collectief is DuPho zichtbaar, zij stelt voorbeelden en kan voor de hele sector optreden.

De vereniging komt voort uit een fusie tussen FotografenFederatie (waaronder BURAFO), BFN, GKf, MWF, PANL, MWF en SVFN en de leden van NVF en MPN zich hebben daarbij aangesloten.

Met haar 2000 aangesloten professionele fotografen is DuPho de vertegenwoordiger van professionele fotografen in Nederland.

Aansluitingen

DuPho is aangesloten en vervult bestuursfuncties bij o.a. FDCI (Federatie Dutch Creative Industries), FEP, Platform makers, Stichting Auteursrechtbelangen, Stichting Fotoweek en Stichting Pictoright. Pictoright behartigt de collectieve auteursrechten van alle visuele makers in Nederland. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het innen en uitbetalen van collectieve gelden van fotografen. Als je werk publiceert in boeken en tijdschriften of op de televisie, dan heb je kans dat je een vergoeding uit de collectieve gelden kunt krijgen.

Samenwerkingspartners

DuPho kent veel samenwerkingsverbanden om op de hoogte te blijven van de beroepsontwikkeling en daarop invloed te kunnen uitoefenen. Partners zijn o.a.: ADCN, Beroepsonderwijs, BNO, FOAM, GUP, Hollandse Hoogte, Leica, Transcontinenta, SO Awards, Unseen, Vrij Nederland, Zilveren Camera.

DuPho Privacyverklaring 2018

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle informatie, producten en diensten van de vereniging Dutch
Photographers (hierna: DuPho), de beroepsvereniging van professionele fotografen, gevestigd aan de Piet
Heinkade 181k, 1019 HC Amsterdam.

pdfDuPho privacyverklaring 2018