Menu Zoeken

DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.

DuPho zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak. Zij brengt hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht. DuPho is een moderne organisatie: niet top down maar bottom-up georganiseerd. Samen met het landelijke bureau worden activiteiten, lezingen, workshops en borrels georganiseerd. Leden bepalen de agenda en vormen de belangrijkste bron van informatie en inspiratie. De kracht van DuPho zit in het collectief: jij steunt het collectief en het collectief steunt jou.

Een van de kerntaken is de collectieve vertegenwoordiging van de leden en de fotografiesector als geheel.
Wij onderhouden onder andere relaties binnen de politiek en het bedrijfsleven waaronder MKB Nederland en Kamer van Koophandel. We werken samen met branche- en beroepsorganisaties en we bevorderen zakelijke en sociale contacten tussen leden onderling en met andere organisaties. Samen met relevante wetenschappelijke partners doen wij onderzoek en presenteren wij de resultaten om inzicht te bieden in de staat van de creatieve industrie.

DuPho heeft een samenwerkingsverband met de juridische dienst van de NVJ (Nederlands Vereniging voor Journalisten). Een team van experts geeft advies en zo nodig ondersteuning. De juridische dienst biedt individuele rechtsbijstand en juridisch advies op het gebied van arbeid en inkomen; sociale zekerheid, incassozaken, auteursrecht, contractenrecht en letselschade gerelateerd aan persoonlijk verrichte arbeid. Bovendien kun je gebruik maken van het zgn. "Juridisch Loket". Deze dienst biedt je de mogelijkheid elke middag korte juridische vragen te stellen rechtstreeks aan een jurist. Deze ondersteuning kun je zien als een rechtsbijstandverzekering.

DuPho vormt een platform voor discussie, uitwisseling, educatie, deskundigheidsbevordering en bescherming van het auteursrecht. De activiteiten van DuPho zijn zichtbaar in het publiceren van artikelen en het organiseren van workshops en informatieve bijeenkomsten. Zo kan je inspiratie opdoen tijdens De Donkere Kamer, Fotokroniek, Shoot Amsterdam, Vroaam en Fotoweek en advies inwinnen tijdens de Portfolio viewings die we organiseren.

DuPho werkt samen met onderwijs en marktpartijen om op de hoogte te blijven van de beroepsontwikkeling en om daar invloed op te kunnen uitoefenen.

Mission statement

DuPho is opgericht door fotografen, voor fotografen. De kerntaken van DuPho laten zich omschrijven als: ledenondersteuning, versterking van het collectief, voorlichting en kennisoverdracht, vak/branche ontwikkeling en de ontwikkeling en positionering van professionele fotografie in de breedste zin.

DuPho bundelt alle krachten, benut schaalvoordeel bij toeleveranciers en aanbieders en kijkt breder dan het eigen vakgebied alleen. Als collectief is DuPho zichtbaar, zij stelt voorbeelden en kan voor de hele sector optreden.

De vereniging komt voort uit een fusie tussen FotografenFederatie (waaronder BURAFO), BFN, GKf, MWF, PANL, MWF en SVFN en de leden van NVF en MPN zich hebben daarbij aangesloten.

Met haar 2500 aangesloten professionele fotografen is DuPho de vertegenwoordiger van professionele fotografen in Nederland.

Aansluitingen

DuPho is aangesloten en vervult bestuursfuncties bij o.a. FDCI (Federatie Dutch Creative Industries), FEP, Platform makers, Stichting Auteursrechtbelangen, Stichting Fotoweek en Stichting Pictoright. Pictoright behartigt de collectieve auteursrechten van alle visuele makers in Nederland. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het innen en uitbetalen van collectieve gelden van fotografen. Als je werk publiceert in boeken en tijdschriften of op de televisie, dan heb je kans dat je een vergoeding uit de collectieve gelden kunt krijgen.

Samenwerkingspartners

DuPho heeft vele samenwerkingsverbanden aangelegd om op de hoogte te blijven van de beroepsontwikkeling en om invloed daarop te kunnen uitoefenen. Partners zijn o.a.: ADCN, Beroepsonderwijs, BNO, FOAM, GUP, Hollandse Hoogte, Leica, Transcontinenta, SO Awards, Unseen, Vrij Nederland, Zilveren Camera.

 

 

FEP

De FEP (Federation of European Photographers) bestaat uit de nationale beroepsverenegingen van 30 Europese landen, waaronder Nederland.

De FEP verdedigt de rechten van professionele fotografen direct en in samenwerking met de nationale organisaties. Zij organiseren internationale congressen, promoten keynote sprekers, houden educatieve bijeenkomsten, trainingen enz.

De Federatie heeft een set van Europese professionele kwalificaties opgericht (The QEP; Qualified European Photographer). Dit is opgericht in 1999 en bestaat nu uit 450 gekwalificeerde fotografen uit 22 landen.

De FEP organiseert ook de Master QEP kwalificaties; 52 Europese top fotografen hebben inmiddels een Master titel ontvangen voor hun uitmuntende kwaliteit.