Menu Zoeken

Verzoek opgave ANP inhoudingen

Zoals sommigen van jullie weten houdt DuPho zich bezig met de gelden die ANP op grond van de door haar met fotografen gesloten contacten inhoudt op Pictoright gelden. In dit lopende dossier zouden wij graag een goed overzicht willen krijgen van de omvang van deze ingehouden gelden. 

Ben je aangesloten bij ANP dan zouden we het op prijs stellen om een opgave te ontvangen van de via ANP uitbetaalde Pictoright gelden in de kalenderjaren 2021 en 2022. Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld. We zouden de informatie graag eind mei willen ontvangen.