Menu Zoeken

Eigendom op fotoarchieven

Overigens is het eigendomsrecht op fotoafdrukken ook van belang waar het gaat om de grote hoeveelheid foto's die zich al jaren in de Nederlandse fotoarchieven bevinden. In het verleden lieten fotografen na een voltooide opdracht vaak een of meer fotoafdrukken achter in het archief van de opdrachtgever zonder daarover specifieke afspraken te maken. Een veelgestelde vraag is dan ook hoe het zit met de eigendom op deze foto's en de zorgplicht van de archiefhouder. Wie mag zich eigenaar noemen: de archiefhouder of de fotograaf? Mogen dergelijke archieven bijvoorbeeld zonder toestemming van de fotografen zomaar worden doorverkocht of vernietigd? De rechter heeft in het verleden enkele malen beslist dat de fotograaf zich eigenaar kon blijven noemen van jarenlang gearchiveerde foto's. Toch werd in 2005 in eenzelfde soort kwestie juist een archiefhouder in het gelijk gesteld. Nadat een fotograaf in een periode van vijfentwintig jaar duizenden foto's bij het dagblad De Limburger had ingeleverd, had hij er vervolgens niet meer naar omgekeken. Hij had nooit bij de levering vermeld dat de foto's zijn eigendom bleven. De rechter meende daarom dat de fotograaf afstand van de foto's had gedaan en dat het De Limburger vrij stond om de foto's te vernietigen. Inmiddels zijn diverse partijen in de branche begonnen met het opstellen van een archievenconvenant. Dat zal ook ingaan op de vraag hoe archieven zouden moeten omgaan met digitale bestanden.