Menu Zoeken

Verzamelwerken

Wanneer een Nederlandse uitgever een verzamelwerk uitbrengt met bijvoorbeeld de belangrijkste persfoto's van de twintigste eeuw, dan zal hij daarvoor eerst toestemming moeten vragen aan de verschillende fotografen. Als zij akkoord gaan, en de selectie van de foto's als zodanig voldoende oorspronkelijk is, verkrijgt de uitgever als verzamelaar een eigen auteursrecht op zijn selectie. Dit auteursrecht komt dus bovenop de auteursrechten van de fotografen. Maar stel nu dat zich ook een buitenlandse uitgever meldt om het verzamelwerk in een vertaling uit te brengen. Bij wie moet hij dan zijn voor het verkrijgen van toestemming? De buitenlandse uitgever zal zich in zo'n geval moeten wenden tot zowel de fotografen als de Nederlandse uitgever. Indien een verzameling foto's voor het eerst in een verzamelwerk wordt gepubliceerd, dan is het recht van de eerste uitgever van het verzamelwerk zelfs nog iets sterker. Wanneer foto's voor het eerst in dit boek zijn gepubliceerd en de betrokken fotografen deze zelfde foto's daarna ook elders willen publiceren, dan mogen zij dat alleen doen onder vermelding van de naam van het verzamelwerk. Andere voorbeelden van verzamelwerken zijn bloemlezingen, essaybundels, encyclopedieën, dagbladen, tijdschriften, feestbundels, tentoonstellingen en websites.